SIGUR LA VOLAN


  • atestate soferi botosani
  • atestate soferi botosani
  • atestate soferi botosani
  • atestate soferi botosani

SIGUR ne găsiţi!


Atestate şoferi Botoşani

Valabilitatea atestatelor este de 5 ani.

Cursurile şi examenele se susţin la sediul societăţii noastre din Botoşani, B-dul Calea Naţională nr. 34D (lângă Carrefour).

CALENDAR DE EXAMINARE teoretică în vederea obţinerii atestatelor/certificatelor de pregătire profesională
pentru perioada 01.01.2018 - 01.07.2018


Atestat persoană desemnată

atestat persoana desemnata

Atestat manager transport / persoană desemnată să conducă permanent activitatea de transport rutier.

Condiţii:
- studii: minim 10 clase;
- persoanele care sunt ingineri auto sau economişti (economia transporturilor) se vor prezenta numai la susţinerea examenului.

Acte dosar:
- buletin / carte de identitate;
- act / diplomă de studii (12 clase);
- cazier judiciar de la Poliţia Judeţeană, valabil 6 luni.

Durata cursului: 10 zile lucrătoare

Atestate şoferi transport marfă

atestat transport marfa CPC, CPI

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE A CĂROR MASĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ ESTE MAI MARE DE 3,5 TONE (C.P.C.)

Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional.
Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
Durata cursului: 5 zile (35 ore)  

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT MARFĂ RUTIER (C.P.I.)

Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C, sau C1, obţinut după data de 09.09.2009.
Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
Exament teoretic şi practic.

Atestate A.D.R.

atestat ADR

Atestat transport rutier mărfuri periculoase A.D.R.

a) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE (COLETE)

Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
Durata cursului: 5 zile (30 ore)

b) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE ÎN CISTERNE

Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
Durata cursului: 5 zile (30 ore)

Atestate şoferi taxi

atestate soferi taxi Atestat conducători taxi care efectuează transport rutier de persoane.

Condiţii:
- vârsta minimă: 21 ani;
- minim 2 ani vechime categoria B sau 1 an categoria B,C,CE.

Acte dosar:
- buletin / carte de identitate;
- permis de conducere;
- chitanţă de 67 lei la Poştă în contul ARR Suceava (RO59TREZ591501701X007603) pentru examinare TAXI;
- aviz medical la CFR - atestat TAXI;
- test psihologic la CFR - atestat taxi;
- cazier auto, valabil 30 zile, eliberat de Poliţia Rutieră;
- cazier judiciar pentru atestat TAXI eliberat de Poliţia Judeţeană, valabil 6 luni;

Durata cursului: 5 zile (30 ore)

PENTRU REAUTORIZARE

Acte dosar:
- act identitate si permis de conducere;
- atestat valabil.

Atestate transport agabaritic

atestate transport agabaritic

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE AVÂND MASE ŞI/SAU DIMENSIUNI DEPĂŞITE (AGABARITICE)

Condiţii:
- conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional.

Acte dosar:
- act identitate şi permis de conducere.

Durata cursului: 5 zile (30 ore)

Atestate profesori de legislaţie rutieră

atestate profesori de legislatie rutiera Condiţii:
- copie diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic sau juridic legalizata la notar public;
- varsta minimă 25 ani;
- să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani;
- să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool.

Acte dosar:
- act identitate şi permis de conducere;
- copie diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic sau juridic legalizata la notar public;
- aviz medical;
- aviz psihologic;
- cazier judiciar;
- cazier auto.

Durata cursului: 15 zile lucrătoare.

REAUTORIZARE
Acte dosar:
- atestat valabil;
- act identitate si permis de conducere.

Durata cursului: 5 zile lucratoare.

Atestate instructori auto

atestate instructori auto Condiţii:
- copie diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto legalizata la notar public;
- vârsta minima 25 ani;
- să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani
- să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool.

Acte dosar:
- copie diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto legalizata la notar public;
- act identitate şi permis de conducere;
- aviz medical;
- aviz psihologic;
- cazier judiciar;
- cazier auto.

Durata cursului: 20 zile lucrătoare

Examen teoretic si practic pentru autorizare.

REAUTORIZARE
Acte dosar:
- atestat valabil;
- act identitate si permis de conducere.

Durata cursului: 5 zile lucratoare.

Atestate şoferi transport persoane

atestate soferi transport persoane

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (C.P.C.)

Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D sau D1, obţinut înaintea datei de 09.09.2008.
Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
Durata cursului: 5 zile (35 ore)

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (C.P.I.)

Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.
Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
Examen teoretic şi practic. 

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (C.P.I.a.)

Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obtinut dupa data de 09.09.2008.
Acte dosar: act identitate si permis de conducere.
Durata cursului: 20 zile (140 ore)