Atestate şoferi Suceava

Atestat persoană desemnată

Atestat persoană desemnată (manager)
marfă / persoane

Atestat manager transport / persoană desemnată să conducă permanent activitatea de transport rutier.
Acte dosar:
 • buletin / carte de identitate;
 • act / diplomă de bacalaureat;
 • cazier judiciar de la Poliţia Judeţeană, valabil 6 luni.

 • Durata cursului: 10 zile lucrătoare

  Atestate şoferi transport marfă

  Atestate şoferi transport marfă


  CURS PREGĂTIRE CONTINUĂ (C.P.C.)

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE A CĂROR MASĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ ESTE MAI MARE DE 3,5 TONE
  Condiţii:
  conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C, C1, obţinut înainte de 9.09.2009;
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 5 zile (35 ore)

  CURS PREGĂTIRE INIŢIAL (C.P.I.) pentru începători

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT MARFĂ RUTIER
  Condiţii:
  conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C, sau C1, obţinut după data de 09.09.2009.
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

  Atestate A.D.R.

  Atestate A.D.R.

  Atestat transport rutier mărfuri periculoase A.D.R.
  a) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE (COLETE)
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 5 zile (30 ore)


  b) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE ÎN CISTERNE
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 3 zile ( 16 ore)


  c) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE CLASA I
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 1 zi ( 8 ore)


  d) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE CLASA II
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 1 zi (8 ore)

  Atestate şoferi taxi

  Atestate şoferi taxi


  AUTORIZARE
  atestat conducători taxi care efectuează transport rutier de persoane.

  Condiţii:
 • vârsta minimă: 21 ani;
 • minim 2 ani vechime categoria B sau 1 an categoria B,C,CE.

 • Acte dosar:
 • buletin / carte de identitate;
 • permis de conducere;
 • aviz medical la CFR - atestat TAXI;
 • test psihologic la CFR - atestat taxi;
 • cazier auto, valabil 30 zile, eliberat de Poliţia Rutieră;
 • cazier judiciar pentru atestat TAXI eliberat de Poliţia Judeţeană, valabil 6 luni;

 • Durata cursului: 5 zile (30 ore)
  PENTRU REAUTORIZARE
  Acte dosar:
 • act identitate şi permis de conducere;
 • atestat valabil.

 • Durata cursului: 1 zi (??????)

  Atestate transport agabaritic

  Atestate transport agabaritic


  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE AVÂND MASE ŞI/SAU DIMENSIUNI DEPĂŞITE (AGABARITICE)
  Condiţii:
 • posesor de permis categoriile C, CE;
 • conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional.

 • Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 2 zile (12 ore)

  Atestate profesori de legislaţie rutieră

  Atestate profesori de legislaţie rutieră


  AUTORIZARE
  Condiţii:
 • studii juridice sau tehnice de lungă durată (copie legalizată la notar)
 • vârsta minimă 25 ani;
 • să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani;
 • să nu fi avut permisul suspendat în ultimile 6 luni sau de mai mult de 2 ori de la data obţinerii permisului, pentru consum de alcool
 • să nu fi avut anulat permisul în ultimii 5 ani;
 • să nu fi fost condamnat pentru o infracţiune (Ordinul 1019/octombrie 2009)..., dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
 • dacă atestatul a fost anulat, poate fi obţinut din nou după cel puţin 1 an de la data anulării

 • Acte dosar:
 • buletin sau carte de identitate;
 • permis de conducere categoria B (minim 5 ani):
 • aviz medical de la CFR, in ORIGINAL, cu menţiunea APT PROFESOR LEGISLAŢIE;
 • aviz psihologic în ORIGINAL;
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)

 • Durata cursului: 3 săptămâni (20 de ore)
  REAUTORIZARE
  Pentru reatestare, înscrierea se va face în anul în care expiră atestatul, în caz contrar se va face o nouă autorizare.
  Acte dosar:
 • buletin sau carte de identitate;
 • permis de conducere categoria B (minim 5 ani):
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PROFESOR LEGISLAŢIE;
 • aviz psihologic în ORIGINAL;
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)

 • Durata cursului: 5 zile lucrătoare.

  Atestate instructori auto

  Atestate instructori auto

  AUTORIZARE
  Cursuri teoretice şi practice

  Condiţii:
 • varsta minimă 25 ani;
 • să deţină permis de conducere categoria A, B, BE, de cel puţin 5 ani;
 • pentru obtinerea atestatului C,CE sunt trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
  a) să fie deţinător al atestatului de categoria B de cel puţin 2 ani de activitate ca instructor auto şi minim 100 de cursanţi şcolarizaţi
  b) să deţină permis de conducere categoria C, CE, TR, de cel puţin 5 ani;
 • pentru obţinerea atestatului D, DE, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
 • să fie deţinător al atestatului de instructor auto pentru cel putin categoria C sau CE pe o perioada minimă de 2 ani, perioadă în care solicitantul a finalizat pregătirea unui număr minim de 30 cursanţi care au solicitat efectuarea acestei categorii
 • să nu fi avut permisul suspendat în ultimile 6 luni sau de mai mult de 2 ori de la data obţinerii permisului, pentru consum de alcool
 • să nu fi avut anulat permisul în ultimii 5 ani;
 • să nu fi fost condamnat pentru o infracţiune (Ordinul 1019/octombrie 2009)..., dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
 • dacă atestatul a fost anulat, poate fi obţinut din nou după cel puţin 1 an de la data anulării

 • Acte dosar:
 • buletin sau carte de identitate;
 • diplomă de bacalaureat (copie legalizată)
 • permis de conducere (categoria corespunzătoare atestatului pentru care se doreşte autorizarea)
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PENTRU INSTRUCTOR
 • test psihologic în ORIGINAL;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;

 • Durata cursului: 4 săptămâni, din care 90 de ore teoretice şi o săptămână de practică auto.
  REAUTORIZARE
  Pentru reatestare, înscrierea se va face în anul în care expiră atestatul, în caz contrar se va face o nouă autorizare.
  Acte dosar:
 • atestat valabil;
 • act identitate şi permis de conducere.
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PENTRU INSTRUCTOR
 • test psihologic în ORIGINAL;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;

 • Durata cursului: 5 zile lucrătoare.

  Atestate şoferi transport persoane

  Atestate şoferi transport persoane


  CURS PREGATIRE CONTINUA (C.P.C.)

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE
  Condiţii:
  conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, D1, obtinut inainte de 9.09.2009;
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 5 zile (35 ore)

  CURS PREGATIRE INITIAL (C.P.I.) pentru începători

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE
  Condiţii:
  conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

  CURS PREGĂTIRE INIŢIAL ACCELERAT (C.P.I.a)

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE
  Condiţii:
  conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.
  Durata cursului: 25 de zile lucrătoare (140 de ore)

  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

  CURS PREGĂTIRE INIŢIAL (C.P.I.scurt)

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE
  Condiţii:
 • conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.
 • să fie posesori ai atestatului C.P.I. (Curs Pregătire Iniţial)

 • Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Messenger
  1
  Close chat
  Messenger

  Start

  Facebook