Atestate soferi Iasi SIGUR LA VOLAN din 1998
atestate scoala soferi iasi
atestate scoala de soferi suceava
atestate soferi profesionisti suceava
atestat sofer suceava
atestate-iasi
atestate-iasi02
atestate-iasi04
atestate-iasi03
atestate-iasi01
previous arrow
next arrow

Atestate şoferi Iaşi

atestat soferi transport rutier vehicule avariate pe platforma

Atestat transport vehicule avariate NOU!

Atestat pentru conducătorii auto ce efectuează
transport rutier vehicule avariate

CONDIŢII: Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire pentru obţinerea certificatului pentru transport de vehicule avariate trebuie să deţină permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile BE, C1, C1E, C sau CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

Notă:
Certificatele calificare iniţiale (CPI) sau de pregătire periodică (CPC) valabile pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C sau CE, sunt valabile şi pentru transport de vehicule avariate.

Pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate este reglementată prin Normele din Anexa nr. 7 la OMT nr. 1214/2015.

Acte dosar: În vederea participării la cursurile pentru obţinerea certificatului pentru transport de vehicule avariate, candidatul se înscrie la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. La înscriere se depune un dosar cu următoarele documente:
 • cerere;
 • actul de identitate în termen de valabilitate, în copie;
 • permisul de conducere în termen de valabilitate, în copie;
 • după caz, certificatul pentru transport de vehicule avariate deţinut, în copie.

 • Durata cursului: 3 zile (18 ore)

  Atestat persoană desemnată

  Atestat persoană desemnată (manager)
  marfă / persoane

  Atestat manager transport / persoană desemnată să conducă permanent activitatea de transport rutier.
  Acte dosar:
 • cerere;
 • actul de identitate, în copie;
 • act care atestă absolvirea liceului, în copie;
 • cazier judiciar, în copie.

 • Durata cursului: 10 zile lucrătoare

  Atestate şoferi transport marfă

  Atestate pentru şoferii de transport marfă


  CURS PREGĂTIRE CONTINUĂ (C.P.C.)

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE A CĂROR MASĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ ESTE MAI MARE DE 3,5 TONE
  Condiţie: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C, C1, obţinut înainte de 2008;
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 5 zile (35 ore)

  CURS PREGĂTIRE INIŢIAL (C.P.I.) pentru începători

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT MARFĂ RUTIER
  Condiţie: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C, sau C1, obţinut după 2008.
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

  Atestate A.D.R.

  Atestate A.D.R.

  Atestat transport rutier mărfuri periculoase A.D.R.
  a) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE (COLETE)
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 5 zile (30 ore)


  b) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE ÎN CISTERNE
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 3 zile ( 16 ore)


  c) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE CLASA I
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 1 zi ( 8 ore)


  d) ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE CLASA II
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 1 zi (8 ore)

  Atestate şoferi taxi

  Atestate şoferi taxi


  AUTORIZARE
  atestat conducători taxi care efectuează transport rutier de persoane.

  Condiţii:
 • vârsta minimă: 21 ani;
 • minim 2 ani vechime categoria B sau 1 an categoria B,C,CE.

 • Acte dosar:
 • buletin / carte de identitate;
 • permis de conducere;
 • aviz medical la CFR - atestat TAXI;
 • test psihologic la CFR - atestat taxi;
 • cazier auto, valabil 30 zile, eliberat de Poliţia Rutieră;
 • cazier judiciar pentru atestat TAXI eliberat de Poliţia Judeţeană, valabil 6 luni;

 • Durata cursului: 5 zile (30 ore)
  PENTRU REAUTORIZARE
  Acte dosar:
 • act identitate şi permis de conducere;
 • atestat valabil.

 • Durata cursului: 1 zi (??????)

  Atestate transport agabaritic

  Atestate transport agabaritic


  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE AVÂND MASE ŞI/SAU DIMENSIUNI DEPĂŞITE (AGABARITICE)
  Condiţii:
 • posesor de permis categoriile C, CE;
 • conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional.

 • Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 2 zile (12 ore)

  Atestate profesori de legislaţie rutieră

  Atestate profesori de legislaţie rutieră


  AUTORIZARE
  Condiţii:
 • studii juridice sau tehnice de lungă durată (copie legalizată la notar)
 • vârsta minimă 25 ani;
 • să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani;
 • să nu fi avut permisul suspendat în ultimile 6 luni sau de mai mult de 2 ori de la data obţinerii permisului, pentru consum de alcool
 • să nu fi avut anulat permisul în ultimii 5 ani;
 • să nu fi fost condamnat pentru o infracţiune (Ordinul 1019/octombrie 2009)..., dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
 • dacă atestatul a fost anulat, poate fi obţinut din nou după cel puţin 1 an de la data anulării


 • Condiţii specifice pentru PROFESORI de legislaţie rutieră:

 • absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe juridice sau inginereşti ori deţine diplomă de licenţă în orice domeniu şi a activat ca instructor auto minimum 5 ani;
 • permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani.


 • Acte dosar:
 • buletin sau carte de identitate;
 • permis de conducere categoria B (minim 5 ani):
 • aviz medical de la CFR, in ORIGINAL, cu menţiunea APT PROFESOR LEGISLAŢIE;
 • aviz psihologic în ORIGINAL;
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)

 • Durata cursului: 3 săptămâni (20 de ore)
  REAUTORIZARE
  Pentru reatestare, înscrierea se va face în anul în care expiră atestatul, în caz contrar se va face o nouă autorizare.
  Acte dosar:
 • buletin sau carte de identitate;
 • permis de conducere categoria B (minim 5 ani):
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PROFESOR LEGISLAŢIE;
 • aviz psihologic în ORIGINAL;
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)

 • Durata cursului: 5 zile lucrătoare.

  Atestate instructori auto

  Atestate pentru instructori şcoala de şoferi auto

  AUTORIZARE
  Cursuri teoretice şi practice

  Condiţii:
 • vârsta cel puţin 25 ani;
 • deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani pentru categoriile A, B, BE şi cel puţin 3 ani pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv, Tb;
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
 • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
 • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
 • să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.


 • Condiţie specifică pentru INSTRUCTORI: absolvent de liceu sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea auto.


  Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 6 luni de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

  Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 36 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.


  Acte dosar:
 • buletin sau carte de identitate;
 • diplomă de bacalaureat (copie legalizată)
 • permis de conducere (categoria corespunzătoare atestatului pentru care se doreşte autorizarea)
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PENTRU INSTRUCTOR
 • test psihologic în ORIGINAL;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;

 • Durata cursului: 4 săptămâni, din care 90 de ore teoretice şi o săptămână de practică auto.
  REAUTORIZARE
  Pentru reatestare, înscrierea se va face în anul în care expiră atestatul, în caz contrar se va face o nouă autorizare.
  Acte dosar:
 • atestat valabil;
 • act identitate şi permis de conducere.
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PENTRU INSTRUCTOR
 • test psihologic în ORIGINAL;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;

 • Durata cursului: 5 zile lucrătoare.

  Atestate şoferi transport persoane

  Atestate şoferi transport persoane


  CURS PREGATIRE CONTINUA (C.P.C.)

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE
  Condiţii:
  conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, D1, obtinut inainte de 9.09.2009;
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  Durata cursului: 5 zile (35 ore)

  CURS PREGATIRE INITIAL (C.P.I.) pentru începători

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE
  Condiţii:
  conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.
  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

  CURS PREGĂTIRE INIŢIAL ACCELERAT (C.P.I.a)

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE
  Condiţii:
  conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.
  Durata cursului: 25 de zile lucrătoare (140 de ore)

  Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

  CURS PREGĂTIRE INIŢIAL (C.P.I.scurt)

  ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE
  Condiţii:
 • conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.
 • să fie posesori ai atestatului C.P.I. (Curs Pregătire Iniţial)

 • Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.
  atestate-uber

  Atestate conducători auto închiriere (uber)

  Condiţii:
 • vârsta minimă: 21 ani;
 • minim 2 ani vechime categoria B sau 1 an categoria B,C,CE.

 • Acte dosar:
 • buletin / carte de identitate;
 • permis de conducere;
 • aviz medical la CFR - atestat TAXI;
 • test psihologic la CFR - atestat taxi;
 • cazier auto, valabil 30 zile, eliberat de Poliţia Rutieră;
 • cazier judiciar pentru atestat TAXI eliberat de Poliţia Judeţeană, valabil 6 luni;

 • Durata cursului: 5 zile (30 ore)
  Examen teoretic:
  20 de întrebări pe calculator. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte 14 răspunsuri.
  atestate-transport-avariate

  Atestate şoferi transport vehicule avariate

  Condiţii:
  Acte dosar:
  Durata cursului:
  Examen teoretic:
  atestate-transport-troleibuz

  Atestate şoferi transport cu troleibuzul

  Condiţii:
  să deţină permis de conducere categoria D, DE sau Tb valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.
  Pregătirea profesională pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul
  Pregătirea profesională a conducătorilor auto prevăzuţi la art. 1 se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor, cu scopul de a transmite candidaţilor cunoştinţele şi competenţele specifice, necesare efectuării transporturilor cu troleibuzul.
  Cursurile de pregătire profesională a conducătorilor auto se desfăşoară în baza programului de pregătire prevăzut în Anexa nr. 6a) la prezentele norme şi sunt susţinute de lectori atestaţi de Ministerul Transporturilor. Suporturile de curs utilizate vor fi întocmite în scopul însuşirii de către candidaţi a cunoştinţelor menţionate Anexa 6a) la prezentele norme, cu respectarea necesităţilor de învăţare ale acestora.

  Durata cursului:
  Durata minimă pentru cursurile de pregătire ce vor fi urmate de către conducătorii auto prevăzuţi la art. 1 va fi de 18 ore.
  Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul:
  Examenul pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul constă într-un test alcătuit din 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, din tematica prevăzută în Anexa nr. 6a), care trebuie rezolvate în 20 de minute.
  Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebările prevăzute în test.

  Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul.
  Certificatul pentru transport cu troleibuzul reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate.
  Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile D1, D1E, D sau DE, eliberate conform prevederilor Anexei nr. 2, sunt valabile şi pentru transport cu troleibuzul, în condiţiile în care deţinătorii lor deţin permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.
  Certificatele pentru transport cu troleibuzul au valabilitatea de 5 ani şi sunt eliberate, la cerere, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., conform modelului prevăzut în Anexa 6b) la prezentele norme, după plata tarifului de eliberare, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

  PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 6)**)
  manager-taxi

  Atestate manager taxi şi închiriere

  Condiţii:
  - absolvenţi de liceu (cel puțin certificatul de absolvire a liceului - nu este obligatorie diploma de bacalaureat), în copie;
  - să aibă reşedinţa curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014;
  - să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la următoarele faptele:
  • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
  • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
  • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
  • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
  • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
  • infracţiuni contra patrimoniului.

  Pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere
  Pregătirea profesională în vederea obţinerii certificatului de manager de transport în regim de taxi şi închiriere se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor pentru pregătirea managerilor de transport şi are ca scop însuşirea de către candidaţi a cunoştinţelor şi competenţelor specifice domeniilor şi temelor conform programului de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere prevăzut în anexa nr. 1.

  Durata cursului:
  Cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere au o durată de 30 de ore, se desfăşoară în baza programului de pregătire prevăzut în anexa nr. 1 şi sunt susţinute de lectori atestaţi pentru pregătirea managerilor de transport, conform reglementărilor în vigoare, de către Ministerul Transporturilor.
  Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru manageri de transport în regim de taxi şi închiriere.
  Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire.
  Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă dintr-o probă cu durata de 60 de minute, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns, dintre care una singură este corectă. Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări.

  Dacă în cursul ultimelor 12 luni de valabilitate a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere titularul a urmat cursurile şi a promovat examenul, noul certificat de competenţă profesională se eliberează cu o valabilitate de 10 ani, care începe în ziua următoare ultimei zile de valabilitate a certificatului deţinut anterior.

  PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, accesați următoarea pagină NORME din 23 noiembrie 2016
  Facebook